SWIM & DIVEWITH TIGER SHARKS 

Bahamas, Caribbean

INFORMACJE

New York City, USA

WYBRANE TEMATY
Przygotowywania do Światowych Dni Młodzieży.
Szpital Domowy prowadzony przez Redemptorystów.
Generał Redemptorystów reprezentantem
Unii Przełożonych Generalnych
Blikość charyzmatu św. Alfonsa  z charyzmatem Papieża Franciszka.

wizja kościoła

chcę, aby kościół
był misyny...

 

podkreśla papież Franciszek. I dalej zachęca, abyśmy wychodzili z własnych wspólnot i odważyli się dojść aż na peryferie egzystencjalne, które potrzebują odczuwania bliskości Boga. Bóg nie opuszcza nikogo, zawsze okazując swą niewyczerpaną czułość i miłosierdzie. To zatem jest tym, co należy zanieść wszystkim ludziom.

W to dzieło włączamy się my, redemptoryści

 

misja

Redemptoryści
obdarzeni posługą...

jednania (por. 2 Kor 5, 18) głoszą ludziom orędzie zbawienia i „czas upragniony" (2 Kor 6, 2), by się nawrócili i uwierzyli Ewangelii

(por. Mk 1, 15), prawdziwie żyli swoim chrztem i przyoblekli się w nowego człowieka (por. Ef 4, 24).

Redemptoryści stają się o tyle „apostołami nawrócenia”, o ile ich przepowiadanie zmierza przede wszystkim do tego, by doprowadzać ludzi do radykalnego wyboru życia, czyli do opowiedzenia się za Chrystusem...

por. Konst. 11

historia

Nasze zgromadzenie
jest misyjne...

 Święty Alfons Maria Liguori w roku 1732 w miejscowości Scala (Królestwo Neapolitańskie) założył Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszego Zbawiciela. Później, w roku 1749, nazwane zostało Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. Niejednokrotnie Założyciel pisał w swoich listach, że bardzo pragnął przepowiadać Ewangelię zarówno niechrześcijanom w Afryce i Azji, jak i chrześcijanom odłączonym od Kościoła katolickiego. 

 

historia

Nasze zgromadzenie
jest misyjne...

 Święty Alfons Maria Liguori w roku 1732 w miejscowości Scala (Królestwo Neapolitańskie) założył Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszego Zbawiciela. Później, w roku 1749, nazwane zostało Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. Niejednokrotnie Założyciel pisał w swoich listach, że bardzo pragnął przepowiadać Ewangelię zarówno niechrześcijanom w Afryce i Azji, jak i chrześcijanom odłączonym od Kościoła katolickiego. 

 

Pielgrzymka młodych z Radiem Maryja.
Już wkrótce Redemptorystowskie Dni Młodzieży!

Duszpasterstwo Powołań

REDEMPTORYSTÓW

ul. Wysoka 1

33-170 Tuchów, Polska

  • facebook
  • YouTube - White Circle
  • Nasz instagram

Strona WSD

Redemptorystów

Strona Prowincjalna

Redemptorystów

Zespół Misyjny 

"Wschód"